James Tyler Kent

Book Author Full Name: James Tyler Kent

Books by this Author

  1. Grondslagen der Homeopathie

    De Amerikaan J.T. Kent was rond de eeuwwisseling de onbetwistbare voorvechter van de klassieke homeopathie. Hij doceerde aan vele homeopathische opleidingen en isvooral bekend vanwege zijn alom gebruikte Repertorium. Vanaf 1881 tot zijn dooddoceerde Kent aan verschillende homeopathische ...
    € 29,50