Marcel Messing

Book Author Full Name: Marcel Messing

Books by this Author

 1. Het Huis op de Rots Gebouwd

  In de eerste twee delen over de parabels van Jezus besprak Marcel Messing respectievelijk elf en negen parabels uit canonieke, gnostische en apocriefe teksten, die hij naast inzichten uit andere spirituele en religieuze tradities plaatste. Met dit laatste deel wordt de trilogie voltooid. Hierin geef ...
  € 22,95
 2. Worden Wij Wakker?

  Veronderstel dat veel van wat u geleerd hebt niet waar is. Dat u onwetend heel uw leven gemanipuleerd werd met ideeën over religie, politiek, economie, geschiedenis, opvoeding, gezondheid, oorlog en vrede. Veronderstel dat u erachter komt dat de leugen regeert en tot waarheid is verheven. Hoe zou u zich voelen? Bedrogen?...
  € 25,99
 3. Het woud der inwijding

  Nieuw
  Marcel Messing vertelt het verhaal van Djaiana, bij wie steeds meer levensvragen opkomen. ‘Afscheid wilde hij nemen. Afscheid van al hetgeen hem tot nu toe aan het leven had gebonden en dat steeds meer zijn glans verloren had.’ Dus neemt hij afscheid van...
  € 23,99
 4. Het huis op de rots gebouwd

  Nieuw
  Macht en misbruik van macht is al zo oud als de wereld. Het huis op de rots gebouwd verscheen, als derde deel van Marcel Messings ‘parabels van Jezus’, direct na zijn bestseller Worden Wij Wakker? en sluit daar naadloos op aan. Messings onderzoek leidde tot een ontmaskering van de macht van de staat, de...
  € 25,99