Marcel Messing

Book Author Full Name: Marcel Messing

Books by this Author

  1. De Weg naar Geluk

    Inspirerend cadeauboekjePrachtige tekst voor iedereen die licht zoekt in deze donkere tijdenDe weg naar geluk is geen lange weggeen weg die ergens begint of eindigtgeen afstand die belopen wordtgeen pad dat wordt gegaangeen toch ...
    € 12,95
  2. Het Huis op de Rots Gebouwd

    In de eerste twee delen over de parabels van Jezus besprak Marcel Messing respectievelijk elf en negen parabels uit canonieke, gnostische en apocriefe teksten, die hij naast inzichten uit andere spirituele en religieuze tradities plaatste. Met dit laatste deel wordt de trilogie voltooid. Hierin geef ...
    € 22,95