Samen werken met je paard

Op weg naar een natuurlijke balans

door Floor van den Dungen

Beschikbaarheid: Niet in voorraad

ISBN 9789082652550
Taal Nederlands
Binding Hardback
Book Author(s) Floor van den Dungen

Voorwoord

Dierenartsen kunnen fantastisch werk doen voor paarden. Vooral wat betreft het behandelen van acute ziektes, ongeval­len en complicaties. Dan is het van belang dat er tijdig en daadkrachtig ingegrepen wordt. Maar bij minder acute proble­men komen ook andere benaderingen in beeld. Met name bij vragen rond het welzijn of de houding en het gedrag van een paard. In dergelijke gevallen kan een alternatieve benadering, een meerwaarde hebben ten opzichte van de veteri­naire aanpak.

Beide zienswijzen staan naast elkaar. Ze zijn niet tegenstrijdig, maar complementair. Ze vullen elkaar aan. De medische wetenschap heeft een groot aantal effectieve oplossingen voor fysieke problemen bij mensen. Veterinaire behan­delingen werken vanuit hetzelfde perspectief maar dan voor dieren. Maar een paard is niet zomaar een dier. Een paard is een fijngevoelig dier.

En met name in de relatie tussen een paard en een ruiter spelen meer factoren een rol dan alleen het fysieke. Het gaat daarbij niet alleen om onze rationele gedachten, herinneringen en verwachtingen, maar ook om zaken als instinct, intuï­tie, emotie, gevoel en gedrag. En dat speelt zowel bij de ruiter als bij het paard. Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat dergelijke factoren een rol spelen. Toch is het nog steeds een grijs gebied met veel vraagtekens.

In dit alternatieve gebied zijn een aantal behandelingen die focussen op een of meer alternatieve aspecten, uitgegroeid tot een reeks therapieën met elk hun eigen etiket. Globaal gezien zijn er drie groepen te onderscheiden.

Een eerste groep die zich puur richt op de gezondheid van het paard, bijvoorbeeld therapeuten die werken met osteopathie en acupunctuur bij paarden.
Dan is er een tweede groep die uitgaat van het gedrag dat paarden in een kudde in de vrije natuur vertonen. Deze stroming, vaak aangeduid als ‘natural horseman­ship’, is vooral bekend geworden dankzij het wereldwijde succes van de film ‘De Paardenfluisteraar’ van en met Robert Redford.
Een derde groep richt zich als equitherapeut of hippotherapeut op het positieve effect dat paarden op mensen kunnen hebben. En een paardencoach maakt daarbij bovendien gebruik van het vermogen van paarden om (onbewust) gedrag te spiegelen.

Floor van den Dungen onderscheidt zich hiervan in meerdere opzichten. Zij focust niet enkel op de gezondheid, het natuurlijk gedrag van een paard of op het effect dat een paard op zijn ruiter kan hebben, maar zij gaat uit van de combinatie. Ze richt zich op de samenwerking tussen paard en mens. En haar aanpak is niet gericht op één facet, maar op de onderlinge samenhang van álle facetten. Ze heeft een holistische visie die over de afzonderlijke disciplines heen gaat. Haar adviezen betreffen dan ook zowel huis­vesting, als voeding, beweging, training, instructie en communicatie. En haar aanpak geldt zowel voor het paard als voor de ruiter.

Daarbij is haar werkwijze bijzonder te noemen. Waar een veterinair of therapeut de eigenaar uitvoerig bevraagt over de aard van de klachten om tot een diagnose te kunnen komen, wil Floor vooraf liefst zo weinig mogelijk weten over een paard dat zij gaat behandelen. Die informatie kan verstorend werken in haar energetische communicatie met het paard. Zij wil het paard zelf lezen. Zij zet bij haar behandeling daarna ook in op werken aan het herstel van het zelfgenezend vermogen van paarden.

Ik heb meermalen van nabij kunnen constateren hoe trefzeker zij op basis van deze eerste lezing, de knelpunten bij zo­wel paard als ruiter weet te diagnosticeren. Ik heb van haar klanten gehoord welke verbluffende effecten zij met haar be­handeling, haar advies en haar instructie weet te bereiken. En ik heb ontdekt waarom dit zo bijzonder is: Floor doet al­les in overleg met het paard zelf. Samenwerking is het vertrekpunt, de koers én het einddoel van haar benadering. Haar motto ‘eerst luisteren, dan fluisteren’ spreekt in dit opzicht boekdelen. U zult het zelf tegenkomen in dit boek.

Drs. J. Houwaart, arts