Algemene Voorwaarden

De WantToKnow Bookshop betreft een samenwerkingsverband tussen Merlijn Boekhandel en WantToKnow.nl

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handelings- en verzendkosten.

Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Merlijn Boekhandel.

De levering van de producten van Merlijn Boekhandel vindt na betaling zo snel mogelijk plaats doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling.

U kunt binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen de boeken retour sturen. De retour kosten en verantwoordelijkheid van eventuele beschadigingen tijdens de retour zending zijn voor u als klant.

Indien levering niet tijdig plaatsvindt (bijvoorbeeld bij herdrukken), dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Merlijn Boekhandel

Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
Alle emailadressen kunnen worden gebruikt voor mededelingen van Merlijn Boekhandel.
De wet Kopen op afstand is van toepassing op deze algemene voorwaarden.