Jacinta van Harteveld

Book Author Full Name: Jacinta van Harteveld

Books by this Author

  1. Leven in het zicht van de dood

    Onmisbaar in de palliatieve zorg. Praktisch boek voor stervenden en hun omgeving. Wanneer je hoort dat je zelf of een naaste binnenkort sterft, staat de wereld op zijn kop. Je moet de dood onder ogen zien, je opnieuw verhouden tot jezelf én tot de mensen om je heen. Hoe geef je nog zin en betekenis aan het leven dat je rest? Hoe gaan...
    € 24,99