Jack Kornfield

Book Author Full Name: Jack Kornfield

Books by this Author

  1. Het Wijze Hart

    Het universele karakter van de boeddhistische psychologie. Jack Kornfield heeft tijdens zijn training als monnik in Thailand, Burma en India, persoonlijk ondervonden hoe de Boeddhistische leer je leven kan verrijken. Hij ervoer het belang van het heilige en verheven karakter van de menselijke geest, ...
    € 42,50