Jan Pieter van der Steen

Book Author Full Name: Jan Pieter van der Steen

Books by this Author

  1. Dementie

    Dit boek behandelt de belangrijkste vormen van dementie: de ziekte van Alzheimer, Vasculaire dementie, Frontotemporale dementie (ziekte van Pick) en de Lewy Body dementie. Het gaat in op de diagnostiek, begeleiding en omgang van mensen met dementie en beschrijft de oorzaken die tot dementie leiden. ...
    € 22,50